Taşlama Sıvısı

Taşlama sıvıları ağırlıklı olarak talaşlı imalat sektöründe kullanılır. Taşlama makinalarında işlem gören metal parçalar taşlama esnasında sürtünmeden dolayı ısınırlar. Taşlama makinesinin haznesinde bulunan taşlama kimyasalı eklenmiş çözelti aşındırıcı taş ile metal arasında kaydırıcılık sağlar. Sürtünme ve ısınma azalır, parçalar kolaylıkla ve hızlı şekilde işlenebilir.

Silindirik taşlama, satıh taşlama ve benzeri tipteki taşlama makinalarında kullanılan bu tip ürünler ile işlem gören parçalar ve temas halindeki makina aksamları paslanmaya karşı koruyucu bir özellik kazanır.

Taşlama sıvıları kullanımı ile birlikte bor yağı kullanımı ile ortaya çıkan bakteri oluşumu ve koku görülmez. Daha düşük konsantrasyonda kullanım avantajı mevcuttur.

Taslama Sivisi
CUTEX 107 - Taşlama / Soğutma / Kesme Sıvısı

Taşlama tezgahlarında demir, çelik ve döküm parçalar için kullanılan hafif alkali yapıda bir üründür. Makina haznesindeki soğutma suyuna eklenir. Bor yağı gibi kimyasallara iyi bir alternatiftir. Bakteri ve kokuya neden olmaz. Ortam sıcaklığında çalışabilir. Hem makineyi hem de işlenen metal parçayı paslanmaya karşı uzun süre korur. Konsantrasyonu refraktometre yardımı ile ölçülebilir.

CUTEX 108 - Taşlama / Soğutma / Kesme Sıvısı

Demir, çelik ve döküm parçalar için talaşlı imalat işlerinde kullanılan transparan sentetik yapıda bir üründür. Soğutma suyuna eklenir. Makine ve metal parça arasında kaydırıcılık sağlayarak ısınmayı en az seviyeye düşürür. Bakteri kaynaklı koku oluşturmaması açısından bor yağına iyi bir alternatiftir. Refraktometre analizleri ile kolayca kontrolleri yapılabilir.© 2019 İLVE KİMYA - Tüm hakları saklıdır.